Begeleiding thuis

Ons team begeleidt mensen met een beperking.1207156_66753942

We begeleiden je thuis. Mensen in je omgeving (ouders, buren, kinderen, vrienden) worden ook betrokken bij de begeleiding. Begeleiding kan gaan over:

  • Opvoeding en gezinsleven
  • Dagstructuur
  • Sociaal netwerk
  • Organiseren van de huishouding
  • Financiën en administratie
  • Persoonlijke ontwikkeling

Specialismen

Onze medewerkers kunnen op alle levensgebieden helpen. Daarnaast heeft ieder zijn eigen specialisme of deskundigheid. We werken er altijd naar toe dat je uiteindelijk zoveel mogelijk (weer) zelf kunt doen of met hulp van je omgeving.

Klik hieronder op de specialisatie waar je meer over wil weten:

1440673_68242684