Doelgroep en werkgebied

Doelgroep

Van Hien Zorg biedt, in de thuissituatie, individuele begeleiding aan kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen. Wij zijn gespecialiseerd in begeleiding aan mensen die een beperking ervaren op het gebied van:

Sociale contacten

Sociale contacten

Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling

Administratie/ financiën

Opvoeding/ gezinsleven

Organisatie huishouding

Organisatie huishouding

Dagstructuur

Activiteiten/ Dagstructuur

Oorzaken hiervan kunnen zijn:

  • verstandelijke beperking
  • lichamelijke beperking
  • chronische ziekte
  • psychiatrische problematiek

 

Werkgebied

Wij hebben voor Jeugdzorg een contract met iedere gemeente in Friesland. Voor de Wmo hebben we met alle gemeenten in Friesland een contract, met uitzondering van de gemeente Leeuwarden. De meeste van onze cliënten wonen in de gemeenten Súdwest-Fryslân, de Fryske Marren, Heerenveen, West- en Ooststellingwerf, Opsterland en Smallingerland.