Klachtenregeling

De medewerkers van Van Hien Zorg Noord Nederland proberen alle cliënten zo goed mogelijk te behandelen en te bejegenen. Toch kan het voorkomen dat er iets gebeurt waarover u ontevreden, boos of teleurgesteld bent. De klachtenregeling van Van Hien Zorg Noord Nederland biedt diverse mogelijkheden om uw verhaal te doen of uw klacht aan ons kenbaar te maken.
We zorgen voor een correcte behandeling van uw klacht en treffen eventueel maatregelen waardoor herhaling van de klacht in de toekomst wordt voorkomen.

Een klacht

Het woord ‘klacht’ klinkt voor veel mensen nogal zwaar. Misschien bent u alleen ontevreden over iets en vindt u het woord ‘klacht’ veel te ver gaan. Met een klacht bedoelen wij alle soorten van ontevredenheid die u in de instelling ervaart. Dat kan zijn ten aanzien van de inhoud van de hulp en dienstverlening, de informatie over de hulp- en dienstverlening, een bepaalde gang van zaken, of de wijze waarop een medewerker u bejegent.

Een klacht indienen

Als u een klacht heeft, kunt u hiervoor de volgende stappen doorlopen:

U bespreekt uw klacht met de veroorzaker van de klacht

Soms denken medewerkers u goed te helpen terwijl u dat heel anders ervaart. Een gesprek kan verhelderend werken en mogelijk de oorzaak van uw klacht al wegnemen.

of

U legt uw klacht voor aan de direct leidinggevende van degene die uw klacht veroorzaakt heeft

Bij de leidinggevende kunt u zowel mondeling als schriftelijk uw klacht indienen. Deze kan voor u bemiddelen en u in contact brengen met degene over wie u klaagt. Ook kan hij navraag doen en uitleg geven over de omstandigheden waardoor de klacht is ontstaan.

of

U kunt uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden.

U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl. Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op: www.degeschillencommissiezorg.nl.