Klachtenregeling

De medewerkers van Van Hien Zorg Noord Nederland proberen alle cliënten zo goed mogelijk te behandelen en te bejegenen. Toch kan het voorkomen dat er iets gebeurt waarover u ontevreden, boos of teleurgesteld bent. De klachtenregeling van Van Hien Zorg Noord Nederland biedt diverse mogelijkheden om uw verhaal te doen of uw klacht aan ons kenbaar te maken.
We zorgen voor een correcte behandeling van uw klacht en treffen eventueel maatregelen waardoor herhaling van de klacht in de toekomst wordt voorkomen.

Een klacht

Het woord ‘klacht’ klinkt voor veel mensen nogal zwaar. Misschien bent u alleen ontevreden over iets en vindt u het woord ‘klacht’ veel te ver gaan. Met een klacht bedoelen wij alle soorten van ontevredenheid die u in de instelling ervaart. Dat kan zijn ten aanzien van de inhoud van de hulp en dienstverlening, de informatie over de hulp- en dienstverlening, een bepaalde gang van zaken, of de wijze waarop een medewerker u bejegent.

Een klacht indienen

Als u een klacht heeft, kunt u hiervoor de volgende stappen doorlopen:

U bespreekt uw klacht met de veroorzaker van de klacht

Soms denken medewerkers u goed te helpen terwijl u dat heel anders ervaart. Een gesprek kan verhelderend werken en mogelijk de oorzaak van uw klacht al wegnemen.

of

U legt uw klacht voor aan de direct leidinggevende van degene die uw klacht veroorzaakt heeft

Bij de leidinggevende kunt u zowel mondeling als schriftelijk uw klacht indienen. Deze kan voor u bemiddelen en u in contact brengen met degene over wie u klaagt. Ook kan hij navraag doen en uitleg geven over de omstandigheden waardoor de klacht is ontstaan.

of

U kunt rechtstreeks contact opnemen met de onafhankelijke klachtencommissie van Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht

Cliënten hebben ook de mogelijkheid rechtstreeks met de onafhankelijk klachtencommissie van Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht contact op te nemen. Dat kan via e-mail: klachtenbehandeling@eckg.nl, per post naar Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht of via het klachtenformulier die te vinden is op de site van eckg.nl.

Postadres
Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht
Lombokstraat 20
2022 BJ Haarlem

Cliënten die inzage willen hebben in het klachtenreglement van Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht kunnen deze aanvragen bij deze organisatie of bij Van Hien Zorg Noord Nederland