Rekenlijn

De Rekenlijn is een rekenmethode voor kinderen met Downsyndroom en andere kinderen die baat hebben bij het rekenen in kleine stapjes. Rekenen wordt vaak gezien als te moeilijk voor kinderen met het Syndroom van Down. Maar als het kind vanaf een jonge leeftijd op een leuke manier kennismaakt met cijfers, kan het de motivatie en vaardigheden ontwikkelen om echt te leren rekenen. De Rekenlijn methode houdt rekening met de sterke en zwakke kanten van de kinderen met Downsyndroom. Het kind leert eerst de rekentaal. Om daarna echt begrijpend te kunnen rekenen.