Spelbegeleiding (SPING)

Wat is Spelbegeleiding?

1175961_12431669Spelbegeleiding is voor kinderen waarbij spelen niet vanzelfgaat. Vaak gaat het om kinderen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Ook kinderen met Down-syndroom of autisme kunnen geholpen worden met spelbegeleiding. Redenen voor spelbegeleiding kunnen zijn:

– Mijn kind speelt niet tot nauwelijks.
– Mijn kind speelt eenzijdig, laat stereotiep spelgedrag zien.
– Mijn kind gebruikt geen fantasie.
– Mijn kind speelt chaotisch of heeft onvoldoende concentratie.
– Mijn kind is niet in staat om met anderen te spelen.
– Mijn spel komt niet overeen met de ontwikkelingsleeftijd van het kind.

Spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind, het draagt bij aan het ontwikkelen van zelfvertrouwen. Plezier hebben in spelen is erg belangrijk, tijdens spelbegeleiding kan ook dit een doel zijn, omdat spelplezier niet altijd van zelfsprekend is.

Belangrijk is dat spelbegeleiding geen speltherapie is. Bij speltherapie is spel een middel om blokkades/problemen op te heffen of de gevolgen ervan te reduceren. Bij spelbegeleiding is spel een middel om te leren spelen!

1073432_31463709Hoe ziet een Spelbegeleidingstraject eruit?

Als eerste zal er een intakegesprek zijn, hierna volgen er twee observaties (een groeps- en individuele- observatie). Aan de hand hiervan wordt een speldiagnose gesteld en gekeken of het kind in aanmerking komt voor spelbegeleiding. Als dit zo is wordt er een spelbegeleidingsplan opgesteld. Hierna volgen er tussen de 15 à 20 spelsessies van 45 minuten. Deze spelsessies vinden plaats in een spelkamer. In de spelkamer bevindt zich allerlei speelgoed op allerlei verschillende niveaus. Na ongeveer 8 spelsessies is er een tussenevaluatie en aan het einde vanzelfsprekend een eindevaluatie.