Vertrouwenspersoon

Ondersteuning van een vertrouwenspersoon

Als u klachten heeft over (verplichte) zorg of vragen over uw rechten, dan kunt u ondersteuning krijgen van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). De pvp is niet in dienst van Van Hien Zorg Noord Nederland, maar van de onafhankelijke Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht. Uw patiëntenvertrouwenspersoon is mevrouw mr. drs. N.J.E.G. Cremers (Nicolette).

Als vertrouwenspersoon ondersteunt zij u als cliënt of medewerker bij vertrouwelijke kwesties of klachten.
• zij kan u informatie geven over uw rechtspositie als cliënt of medewerker;
• zij kan u ondersteunen in gesprek met de zorgorganisatie;
• zij kan u ondersteunen bij het indienen van een klacht;
• zij kan u bijstaan bij het behandelen van een klacht.

U kunt haar bereiken via het algemene nummer van de ECKG 023-7001210 of per mail via N.Cremers@eckg-jd.NL (of info@eckg.nl).